Tom Cruise, 'Mission: Impossible' moet opnames stopzetten vanwege invasie van schapen

Tom Cruise, 'Misson: Impossible' moet opnames stopzetten vanwege invasie van schapen